سرویس مهدکودک

مهد کودک پاکان
خیابان شهید پی سخن
نام مدیر:
معصومه دست فرد
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۳:۳۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۹۳
مجوز:
بهزیستی
مساحت:
۱۵۰
کارکنان:
۴نفر _لیسانس علوم تربیتی
مهدکودک ستاره ها
شهرستان بافت .شهرگ گلها.خیابان اروند.
نام مدیر:
اختر افضلی
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۴:۳۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۸۷
مجوز:
بهزیستی، آموزش و پرورش
مساحت:
۳۰۰
کارکنان:
۳ مربی
مهد کودک روشنا
شهرک باهنر خ ظفر ظفر ۲ غربی ۱
نام مدیر:
مرضیه هاشمی
ساعت کاری:
۰۶:۳۰ صبح الی ۱۴:۳۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۹۰
مجوز:
بهزیستی (دو ستاره )
پیش دبستانى مستقل نهال
نام مدیر:
مهسا مهدوى نیا
ساعت کاری:
۰۷:۳۰ صبح الی ۱۴:۳۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۹۶
مجوز:
آموزش و پرورش
خانه بازی لب خندون
نام مدیر:
محمد کاظم صانعی
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۲۲:۰۰ شب
سال تاسیس:
۱۳۹۶
خانه بازی لاون
نام مدیر:
حبیبه عسکری
ساعت کاری:
۱۶:۰۰ غروب الی ۲۲:۰۰ شب
سال تاسیس:
۱۳۹۶
مجوز:
موسسه بازی های غیر رایانه ای
مهد کودک ستارگان آسمانی
خیابان ۱۷ شهریور کوچه ۳۱
نام مدیر:
فاطمه اسدی
ساعت کاری:
۰۷:۳۰ صبح الی ۱۴:۳۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۷۷