سرویس مهدکودک

مهد کودک دو بزانه فرشتگان
محله سازمان آب کوچه شهید مدنی فرد پلاک ۴ کد پستی ۶۶۷۱۸۵۵۱۹۹
نام مدیر:
خانم شریفی
ساعت کاری:
۰۷:۳۰ صبح الی ۱۷:۳۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۸
مجوز:
آموزش و پرورش، بهزیستی
کارکنان:
۶ مربی، کارشناس علوم تربیتی