سرویس مهدکودک

مهدکودک نغمه شادی
جاده چمخاله-میدان بسیج-ابتدای گمرکات
نام مدیر:
حسن پور
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۰
مجوز:
بهزیستی، آموزش و پرورش