سرویس مهدکودک

كودكستان باران
بشرویه ابتدای بلوار قائم آل محمد عج ، روبروی شهرداری
نام مدیر:
مریم مرادی
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۰۱:۳۰ صبح
سال تاسیس:
۱۳۹۴
مجوز:
بهزیستی، آموزش و پرورش
مساحت:
۱۸۰
کارکنان:
۳ نفر