سرویس مهدکودک

مهدکودک وپیش دبستانی ساناز
مشگین شهر رواستای ده ده بیگلو
نام مدیر:
شکوفه آقازاده
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
سال تاسیس:
۱۳۹۲
مجوز:
بهزیستی
کارکنان:
یک مربی