سرویس مهدکودک

مهد کودک گلها
خیابان بنیادی،داخل اداره بهزیستی
نام مدیر:
الناز مظاهری خامنه
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۹۲
مجوز:
بهزیستی
کارکنان:
۴لیسانس