سرویس مهدکودک

مهدکودک قوجایی
نام مدیر:
لیلا صدیقی جهان
ساعت کاری:
۰۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر
سال تاسیس:
۱۳۹۲
مجوز:
بهزیستی
کارکنان:
۲لیسانس