سرویس مهدکودک

خانه کودک هوشمند من
نام مدیر:
زهرا هاشمی
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۲۰:۰۰ شب ۸ تا ۱۴ و ۱۶ الی ۲۰
سال تاسیس:
۱۳۹۵
مجوز:
شهرداری
مساحت:
همکف ۱۰۶ متر
کارکنان:
۲ نفر با مدرک مربیگری