سرویس مهدکودک

مهد کودک سارا و دارا
شرکت گاز خیابان ورزش مولوی۵
نام مدیر:
مریم راد
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۲
مجوز:
بهزیستی
مساحت:
۲۵۰ متر یک طبقه چهار کلاس
کارکنان:
۵نفر
مهد کودک شادی
یاسوج-کوی ازادگان-خیابان شهید نیک پی-کوچه شهید ذهابیان-پلاک۸
نام مدیر:
زهره نوروزپور
ساعت کاری:
۰۶:۳۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۱
مجوز:
بهزیستی
مساحت:
۳۱۲
کارکنان:
۴
مهدکودک فرشته ها
میدان راهنمایی، میدان شهید حسین فهمیده (عقاب)، خیابان ستارخان، مهدکودک خصوصی فرشته ها
نام مدیر:
معصومه سلیمی
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۷:۳۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۷۴
مجوز:
بهزیستی
کارکنان:
همه مربی ها دوره مربیگری را گذرانده اند
مهدکودک نیلوفرانه
فلکه راهنمایی، خیابان باقرخان، کوچه توحید ۱۱، پ ۳
نام مدیر:
گرجی زاده
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۷:۳۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۵
مجوز:
بهزیستی