سرویس مهدکودک

مهد قرآن قدس بیدشهر
نام مدیر:
زیور دانیالی
ساعت کاری:
۰۸:۳۰ صبح الی ۱۱:۰۰ صبح
سال تاسیس:
۱۳۸۰
مجوز:
اداره آموزش و پرورش