سرویس مهدکودک

پیش دبستانی گلها
نام مدیر:
Hrhugd
ساعت کاری:
۱۳:۰۰ بعدازظهر الی ۱۶:۳۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۱
مجوز:
آموزش و پرورش
مساحت:
۱۲۰۰ متر فضای مدرسه
کارکنان:
دو نفر با مدرک کارشناسی
مهدکودک آسمان
نام مدیر:
فاطمه ناصری هرسینی
ساعت کاری:
۰۷:۳۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۹۶
مجوز:
بهزیستی