سرویس مهدکودک

پیش دبستانی امیدهای فردا
چهار راه بسیج، بسیج ۶
نام مدیر:
سمانه سادات علی پرست
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۹۴
مجوز:
آموزش و پرورش