سرویس مهدکودک

مجموعه کودک دو زبانه بی بی گل
بلوار شهید باهنر.۲۴متری بازگ.جنب دبستان مشکان
نام مدیر:
اکرم مرادیان
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۲۲:۰۰ شب
سال تاسیس:
۱۳۹۶