سرویس مهدکودک

مرکز پیش دبستانی آیت
شاهین شهر ومیمه .لای بید مرکز پیش دبستانی آیت
نام مدیر:
سودابه کریمی
ساعت کاری:
۰۷:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر
سال تاسیس:
۱۳۷۸
مجوز:
بهزیستی و آموزش و پرورش
مهدکودک دنیای شیرین
ردانی پور خیابان امامت نبش کاشانی
نام مدیر:
فریده زایری
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۰۲:۰۰ صبح
سال تاسیس:
۱۳۹۶