سرویس مهدکودک

مهدکودک گلبرگ
خیابان طالقانی، آباذر ۱۸، پلاک ۱۰ف مهدکودک گلبرگ
نام مدیر:
لیلا فرجی ایرایی
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۸:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۹۲
مجوز:
بهزیستی
کارکنان:
۲ نفر لیسانس علوم تربیتی
مهد باغچه بان باغچه بان
خ نور ده متری اول. شهدا ۲۹ و۲۱مهدکودک وپیش دبستان باغچه بان
نام مدیر:
فاطمه فلاح زاده
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۵:۰۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۷۹