سرویس مهدکودک

مهدکودک پازل
بعد از میدان پویینک، بیمارستان ۱۵ خرداد مهدکودک پازل
نام مدیر:
تاجیک
ساعت کاری:
۰۷:۳۰ صبح الی ۱۴:۰۰ بعدازظهر ده روز در ماه شیفت شبانه برای بچه ها ( دو روز در میان)
سال تاسیس:
۱۳۹۳
مساحت:
یک طبقه ۳۵۰ متر
کارکنان:
۱۰ نفر مربی، کمک و خدمات