سرویس مهدکودک

مهد دو ستاره ارمغان تربیت
خیابان سعدی
نام مدیر:
میترا مساحی
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۲
مجوز:
آموزش و پرورش، بهزیستی
مهدکودک دو ستاره باغ امید
شهرک ولیعصر، میدان جهاد، ایثار ۵
نام مدیر:
فراهانی
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۳
مجوز:
بهزیستی، آموزش و پرورش
شعبه ملایر مهد کودک قرآنی هدهد
نام مدیر:
عابدی
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۹۴
مجوز:
دارالقران خانه کارگر
مساحت:
۴۰۰متر
کارکنان:
۴مربی بامدرک