سرویس مهدکودک

شعبه مارلیک کرج مهد کودک قرآنی هدهد
نام مدیر:
شیرازی
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۹۵
مجوز:
دارلقران خانه کارگر
مساحت:
۱۵۰مترمربع
کارکنان:
۳مربی بامدرک