سرویس مهدکودک

باغ زبان شایلی
نام مدیر:
فهیمه موسوی
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۲۰:۰۰ شب
سال تاسیس:
۱۳۹۰
مجوز:
وزرات صنایع و معادن