سرویس مهدکودک

مرکز پرورش استعدادها کودک برتر شعبه رودهن
نام مدیر:
ندا فاضلیان
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۹۳
مجوز:
آموزش و پرورش
مهد کودک لاله صحرایی
رودهن،لاله صحرا،گلبرگ١٠، پلاک ١٢
نام مدیر:
اکرم حسنی
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۹۲