سرویس مهدکودک

مهدکودک ثمین
کرمانشاه انتهای مسکن خیابان گلستان نرسیده به میدان ظفر مهد ثمین
نام مدیر:
محمدی
ساعت کاری:
۰۷:۳۰ صبح الی ۱۶:۳۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۵
مجوز:
بهزیستی
مساحت:
دویست متر، دو طبقه
کارکنان:
۸ نفر
مهدکودک نیایش
دولت آباد، انتهای خیابان شرکت، ۲۰ متری حشمتی، پلاک ۶۲
نام مدیر:
شیوا کمالی
ساعت کاری:
۰۷:۳۰ صبح الی ۱۵:۳۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۹۱
مجوز:
بهزیستی
مساحت:
۲۰۰مترمربع شامل ۴ کلاس
کارکنان:
۶ مربی
مهدکودک مانی
کرمانشاه خیابان سعدی کوچه ی سرمست
نام مدیر:
پریسا سیمانی دانشجوی کارشناسی ارشد
ساعت کاری:
۰۷:۳۰ صبح الی ۱۵:۰۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۹۰
مجوز:
بهزیستی
کارکنان:
۸ مربی و مربیان فوق برنامه با مدارک مرتبط