سرویس مهدکودک

آموزشگاه هنرهای تجسمی آران
نام مدیر:
زیبا شیخ احمدی
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۵:۰۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۹۵
مجوز:
وزارت فرهنگ و ارشاد
مساحت:
یک طبقه ۱۲۰ متر
کارکنان:
۳ مربی