سرویس مهدکودک

مهد قرآنی جامعۀ القرآن کریم
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
کارکنان:
با مدرک کاردانی
مهدکودک دو ستاره حضرت رقیه شهرکندر
شهرستان خلیل اباد شهرکندر خ ولی عصر ۶مهدکودک حضرت رقیه(س)
نام مدیر:
اکرم مالداری
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۷۸
مجوز:
بهزیستی
مساحت:
۲۷۰ مترمربع
کارکنان:
۴نفر لیسانس
مهد کودک اندیشه
خیابان گلستان، گلستان ۱۶، پلاک ۶۰، مهد کودک اندیشه
نام مدیر:
فاطمه امیری
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۵:۰۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۸۲
مجوز:
بهزیستی و آموزش و پرورش