سرویس مهدکودک

مهدکودک دنیای جوانه ها
فاز جی-فجر پنجم-پلاک ۱۲۰
نام مدیر:
دنیا شیرکول
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۲۱:۳۰ شب در دو شیفت ۷ صبح تا ۳ عصر و ۵ عصر تا ۹ و نیم شب
سال تاسیس:
۱۳۹۵
مجوز:
بهزیستی (تک ستاره )