سرویس مهدکودک

مهدکودک مهر مادر بوشهر
خیابان طالقانی؛خیابان شاهد فرعی ۳
نام مدیر:
زینب رحمانی
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۴:۰۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۸۸
مجوز:
بهزیستی و آموزش و پرورش (دو ستاره )
مساحت:
۴۵۰ مترمربع
کارکنان:
۷ مربی