سرویس مهدکودک

پیش دبستانی بوستان پروانه ها
آب شیرین کوچه شهید قریشی
نام مدیر:
زهره جهانتاب
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
سال تاسیس:
۱۳۸۷
مجوز:
بهزیستی