سرویس مهدکودک

مرکز پیش دبستانی آرامش
نام مدیر:
سعیده نظری
ساعت کاری:
۰۷:۳۰ صبح الی ۱۳:۰۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۸۵
مجوز:
آموزش و پرورش
مهد کودک آبرک
بلوارستارخان، کوچه ۲۴، جنب اورژانس بیمارستان خدادوست
نام مدیر:
یاسمن بهپوری
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۰۲:۰۰ صبح
سال تاسیس:
۱۳۹۶