سرویس مهدکودک

مهدکودک جوانه های انقلاب
مدرس ۳۳ پلاک ۱۶ یا فردوسی ۲۶ پلاک ۱۶، کوچه حٌسنی
نام مدیر:
نسرین رفعت پناه
ساعت کاری:
۰۶:۳۰ صبح الی ۰۲:۳۰ صبح
سال تاسیس:
۱۳۸۷
مجوز:
بهزیستی، شهرداری، آموزش و پرورش
مساحت:
۴۵۰ مترمربع
کارکنان:
۸ مربی
پیش دبستانی و مهد کودک بهشت کودک
٤٥ متری ،جهارراه مزار، بردیس غربی ٣ ابتدای میلان
نام مدیر:
اعظم شیرمحمدى
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۹:۳۰ شب
سال تاسیس:
۱۳۹۷
پیش دبستانی صد دانه یاقوت
شهرک ولیعصر، سعدی ۳
نام مدیر:
مهری راحمی
ساعت کاری:
۰۶:۳۰ صبح الی ۱۴:۳۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۹۲