سرویس مهدکودک

مهد کودک آفرینش
بلوار منتظری شمالی، خیابان تختی به سمت خیابان بسیج، نبش کوچه پیام
نام مدیر:
امیر حسین جهان بخش
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۹:۳۰ شب
سال تاسیس:
۱۳۹۰