سرویس مهدکودک

مهدکودک یکی یدونه
خیابان فرمانداری سابق-ایثار۷
نام مدیر:
آل بتول
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۹۱
مجوز:
بهزیستی
مساحت:
۸ اتاق ۱۳۵
کارکنان:
۵ مربی با مدرک کاردانی