سرویس مهدکودک

مهد کودک و بیش دبستانی امید مادر
کارکنان دولت کوچه ۴ شمالی پلاک۲۱۰
نام مدیر:
نسرین یوسفی
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۲۰:۰۰ شب
سال تاسیس:
۱۳۸۴
مجوز:
آموزش و پرورش
مساحت:
۶ اتاق ۲۷۰
کارکنان:
۱۰ مربی با مدرک کاردانی