سرویس مهدکودک

مهد کودک شادی
کرمانشاه , سنقر , خیابان نواب صفوی (پیره سوند)، جنب دارالقرآن
نام مدیر:
مریم پیشوایی علوی
ساعت کاری:
۰۷:۳۰ صبح الی ۱۵:۰۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۸۵
مجوز:
بهزیستی
کارکنان:
۴ مربی با مدرک کارشناسی