سرویس مهدکودک

مهدکودک ستاره ها
شهرستان بافت .شهرگ گلها.خیابان اروند.
نام مدیر:
اختر افضلی
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۴:۳۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۸۷
مجوز:
بهزیستی، آموزش و پرورش
مساحت:
۳۰۰
کارکنان:
۳ مربی