سرویس مهدکودک

آمادگی دایه
خیابان مطهری
نام مدیر:
زهرا بهشتی فر
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۷
مجوز:
بهزیستی
مساحت:
۲۵۰
کارکنان:
۲ نفر