سرویس مهدکودک

خانه خلاقیت و بازی لی لی
نام مدیر:
خانم ساره دهدار
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۲۱:۰۰ شب
سال تاسیس:
۱۳۹۱
مجوز:
شهرداری
مساحت:
۵ اتاق ۳۰۰ متر
کارکنان:
۹ مربی با مدرک کاردانی
خانه بازی و خلاقیت هایدی
خیابان تختی.کوچه جنب خیریه سرنوشت بهبهان.انتهای کوچه
نام مدیر:
فرشیدفر
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
سال تاسیس:
۱۳۹۴
مجوز:
شهرداری
کارکنان:
۲ مربی با مدرک روانشناسی