سرویس مهدکودک

پارک بازی سرپوشیده فسقلی ها
نام مدیر:
مریم ابراهیمی-محمد ابراهیمی
ساعت کاری:
۰۹:۰۰ صبح الی ۲۱:۳۰ شب مدت زمان نگهداری کودک، بدون حضور والدین، حداکثر سه ساعت می باشد.
سال تاسیس:
۱۳۹۴
مجوز:
شهرداری
مساحت:
۲۷۰ مترمربع
کارکنان:
۴ نفر لیسانس