سرویس مهدکودک

روستا مهد شکوفه
روستای برد پهن
نام مدیر:
دلبر یاوری
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۲
مجوز:
بهزیستی
مساحت:
۲۰ مترمربع
کارکنان:
۲ مربی