سرویس مهدکودک

مهد كودك گل گندم
بلوار فردوسی، رو به روی اداره راه و شهرسازی
نام مدیر:
زهرا رحمدل
ساعت کاری:
۰۶:۳۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۹۳
مجوز:
بهزیستی
مساحت:
۲۵۰ مترمربع
کارکنان:
۷ مربی
مرکز پیش دبستانی و مهد کودک ستاره های منور
بخش جلگه زوزون-روستای ابراهیمی
نام مدیر:
مهدی زنگنه ابراهیمی
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
سال تاسیس:
۱۳۹۵
مجوز:
آموزش پرورش