سرویس مهدکودک

مهد کودک ویستا
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
کارکنان:
با مدرک کاردانی
مهدکودک وپیش دبستانی مهر
جوانرودخیابان اماشافعی کوچه وحدت۲۷
نام مدیر:
فرشته رویین تن
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۹۱
مجوز:
بهزیستی