سرویس مهدکودک

مهد کودک مادرانه
ساری، بلوار آزادی، خیابان نوری، کوچه نوری ۳
نام مدیر:
بخشنده
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۸:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۹۳
مجوز:
بهزیستی
شعبه ساری مهد کودک قرآنی هدهد
نام مدیر:
اکبری
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۹۴
مجوز:
دارلقران خانه کارگر
مساحت:
۱۰۰متر
کارکنان:
۳مربی بامدرک