سرویس مهدکودک

خانه بازی شاپرک
نام مدیر:
سمیه صالحی
ساعت کاری:
۱۰:۰۰ صبح الی ۲۱:۰۰ شب صبح ۱۰ الی ۱۳ عصر ۱۶ الی ۲۱
سال تاسیس:
۱۳۹۵
مجوز:
شهرداری
مساحت:
۱۱۰
کارکنان:
۴