سرویس مهدکودک

مرکز پیش دبستانی پریا
شهرک شهید انصاری خیابان سعدی مرکزپیش دبستانی پریا
نام مدیر:
صنم بابایی
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۰
مجوز:
آموزش و پرورش
مساحت:
۳۰۰ مترمربع
کارکنان:
۴ مربی