سرویس مهدکودک

مهدکودک مهتاب
فسا-فاز ۲-بلوار شهید محب ( پشت هنرستان کشاورزی )
نام مدیر:
حمیده رزازیان
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۳۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۶
مجوز:
بهزیستی و آموزش و پرورش (دو ستاره )