سرویس مهدکودک

مهدکودک شاپرک
شهرستان خلیل آباد روستای نصرآباد امام حسین ۱۱ مهد شاپرک
نام مدیر:
سیده فاطمه موسوی
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۸۵
مجوز:
آموزش و پرورش، بهزیستی
کارکنان:
دورهای مربیگری را گذرانده اند
مهد کودک آسایش
بلوار معلم بین معلم ۱۹و۲۱
نام مدیر:
نسرین جعفری
ساعت کاری:
۰۶:۳۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۱